Alusta loppuun –
kokemuksella

Palvelumme

Erityistarkastukset

Konkurssivelallisen toiminnan erityistarkastuksessa selvitetään velallisen toimintaa ajalta ennen konkurssia. Velallisen kirjanpito tai muut seikat saattavat antaa aihetta selvittää velallisen toimintaa. 

LUE LISÄÄ

Saneeraustarkastuksen sisältö ja laajuus sovitaan tapauskohtaisesti. Keskeistä tarkastuksessa on takaisinsaantiperusteiden selvittäminen, mahdolliset oikeustoimet vastuuhenkilöiden ja muiden vastuuvelvollisten kanssa sekä velallisyhtiön ylivelkaisuuden ja maksukyvyttömyyden alkamisajankohta.

LUE LISÄÄ  

Konkurssipesän hallinnon tarkastus sisältää pesän varojen hoidon, rahaliikenteen ja kirjanpidon sekä toiminnan tarkastamisen. 

LUE LISÄÄ

Erityinen tarkastus kohdistuu yhteisön hallintoon ja kirjanpitoon tietyltä päättyneeltä ajanjaksolta, tiettyihin toimenpiteisiin tai tiettyihin seikkoihin. 

LUE LISÄÄ

Hanketarkastuksilla tarkoitetaan tarkastuksia, jotka kohdistuvat julkisrahoitteisten hankkeiden ja projektien julkisen tuen tai julkisen rahoituksen ehtojen noudattamiseen.

LUE LISÄÄ

Lakisääteinen tilintarkastus

Tilintarkastus lisää yhteistyökumppaneiden sekä julkisen vallan luottamusta tarkastuksen kohteena olevaa yritystä ja sen toimintaa kohtaan.

LUE LISÄÄ

Meiltä saat tilintarkastajan lausunnon ammattitaidolla ja nopealla toimitusajalla. Tyypillisiä tilintarkastajan antamia lausuntoja ovat yhtiöoikeudelliset lausunnot kuten tilintarkastajan todistus osakepääoman maksusta ja lausunto sulautumissuunnitelmasta.

LUE LISÄÄ

Muut palvelut

Olemme apunasi, kun tarvitset esimerkiksi yrityksen arvonmääritystä tai apua yrityksen perustamisessa tai yhtiöoikeudellisissa järjestelyissä. 

Asiantuntijamme

PERUSTAJAOSAKAS

Ville Vasama

Olen KHT-tilintarkastaja ja kauppatieteiden maisteri. Minulla on pitkä työkokemus tilintarkastusyhteisöissä asiantuntija- ja johtotehtävistä. Olen erikoistunut insolvenssioikeudellisiin erityistarkastuksiin. Olen suorittanut asiakasvastuullisena tilintarkastajana yli sata konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyihin liittyvää erityistarkastusta tai muuta vastaavaa tarkastusluonteista toimeksiantoa. Näihin toimeksiantoihin on lukeutunut useita viime vuosien suurimpia konkursseja, kuten mm. Talvivaara Sotkamo Oy, Anttila Oy, Seppälä Oy ja Relacom Finland Oy. 

Ajankohtaista

Ole meihin yhteydessä