Hallinnon tarkastus tilintarkastuksessa tilitoimiston näkökulmasta

Artikkeli on julkaistu alun perin Tilisanomat-lehdessä. Hallinnon tarkastus on erottamaton osa tilintarkastusta. Tarkastuskohteen kirjanpidon ollessa ulkoistettu myös kirjanpitäjällä on usein merkittäväkin rooli hallinnon tarkastuksessa. Tilintarkastajalla ja tilitoimistolla on yhteinen intressi auttaa asiakastaan järjestämään hallinto lakisääteiset velvoitteet täyttäen. Vastuu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritetusta tarkastuksesta on kuitenkin tilintarkastajalla. Tarkastuksen kohde puolestaan on vastuussa hallinnon asianmukaisesta järjestämisestä. Hallinnon … Lue lisää