Konkurssipesän
hallinnon tarkastus

Mikä on konkurssipesän hallinnon tarkastus ?

Konkurssipesän hallinnon tarkastus sisältää pesän varojen hoidon, rahaliikenteen ja kirjanpidon sekä toiminnan tarkastamisen. Tarkastuksen kohteena on vähintään pesänhoitajan  

  • selontekovelvollisuuden noudattaminen  
  • päätösvallan käyttö  
  • realisointimenettelyn asianmukaisuus    
  • pesänhoitajan palkkion tarkastus. 

Toimeksiannon perusteella konkurssipesän hallinnon tarkastus voi olla edellä kuvattu laajempi. Tyypillisiä tarkastuskohteita ovat esimerkiksi 

  • konkurssipesän sisäinen valvonta 
  • jako-osuuslaskelman oikeellisuus 
  • pesänselvitykseen käytetty aika
  • saatavien perinnän tuloksellisuus. 

Konkurssipesän hallinon tarkastus voidaan tehdä määräajoin tai konkurssimenettelyn päättyessä

Konkurssipesän hallinnon tarkastuksen säädöspohja

Konkurssilain nojalla laajoissa konkurssipesissä on toimitettava aina konkurssipesän hallinnon tarkastus Muissa kuin laajoissa konkurssipesissä velkojainkokouksen enemmistöpäätöksellä voidaan päättää konkurssipesän hallinnon tarkastuksesta. Konkurssiasiamiehen toimisto on antanut suosituksen velallisen ja konkurssipesän kirjanpidosta ja konkurssipesän tilintarkastuksesta. Suosituksessa on kuvattu muun muassa konkurssipesän hallinnon tarkastuksen tavoitteita, tarkastuksen sisältöä, sekä raportointia. 

Miksi konkurssipesän hallinnon tarkastus tehdään ?

Konkurssipesän hallinnon tarkastus tuottaa informaatiota, jonka perusteella velkojat voivat arvioida, onko pesänhoitajan toiminta ollut lain ja hyvän pesänhoitotavan mukaista  

Kuka voi tilata konkurssipesän hallinnon tarkastuksen?

Laajoissa konkurssipesissä tarkastus on lakisääteinen velvollisuus. Muissa konkurssipesissä tarkastuksesta päättää velkojien kokous enemmistöpäätöksellä. 

Myös konkurssiasiamies voi suorittaa tai määrätä suoritettavaksi konkurssipesän hallinnon tarkastuksen.  

Miksi valita AudiaJuris?

Tilatessasi konkurssipesän hallinnontarkastuksen meiltä saat sekä kokeneen tilintarkastajan että juristin arvion konkurssipesän hallinnon hoitamisesta. Suoritamme hallinnon tarkastukset alusta loppuun itse. 

Tarkastuksemme kohdistuu tehokkaasti hyvän pesänhoitotavan keskeisten velvoitteiden noudattamiseen. Raportoimme tiiviisti keskeiset havaintomme konkurssipesän hallinnosta, jotta velkojilla on käytössään olennainen tietoa arvioidessaan pesänhoitajan toimintaa.  

Laadukkaan raportoinnin lisäksi meille tärkeää on nopea toimitusvarmuus ja erinomainen hinta-laatusuhde.