Lakisääteinen
tilintarkastus

Yrittäjän ja johdon tukena – kokemuksella

Lakisääteinen tilintarkastus

Tilintarkastuksessa tarkastetaan yritysten ja yhteisöjen kirjanpito, tilinpäätös ja hallintoTilintarkastaja tarkastaaantaako tilinpäätös oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä täyttää yhteisön toiminta lakisääteiset vaatimukset.  

Tilintarkastuksen säädöspohja

Tilintarkastuslaissa säädetään velvollisuudesta toimituttaa tilintarkastus. Lisäksi yhteisölainsäädännössä, kuten osakeyhtiölaissa ja asunto-osakeyhtiölaissa on tilintarkastusta koskevia säännöksiä. Pienimmät yhteisöt on vapautettu tilintarkastusvelvollisuudesta. 

Miksi tilintarkastus tehdään?

Tilintarkastuksella saadaan kohtuullinen varmuus siitä, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä ja se antaa oikean ja riittävän kuvan yhteisön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Jos tarkastuksessa havaitaan olennaisia virheitä, tarkastettavalla yhteisöllä on mahdollisuus korjata ne ennen kuin tilintarkastuksesta annetaan tilintarkastuskertomus. 

Hallinnon tarkastuksessa tarkastetaan, onko yhteisö noudattanut sitä koskevia lakeja. 

Tilintarkastus lisää yhteistyökumppaneiden sekä julkisen vallan luottamusta tarkastuksen kohteena olevaa yritystä ja sen toimintaa kohtaan. 

Kuka voi vaatia tilintarkastusta?

Useille yhteisöille tilintarkastus on lakisääteinen velvollisuus. Vaikka lakisääteistä tilintarkastusvelvollisuutta ei olisikaan, voivat vähemmistöosakkeenomistajat vaatia yhtiökokouksessa, että tilintarkastaja tulee valita. Myös yhteisön yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä voidaan määrätä tilintarkastuksen toimittamisesta, vaikka yhteisö ei olisi tilintarkastusvelvollinen.  

Miksi valita AudiaJuris?

AudiaJuriksessa tilintarkastuksen suorittaa kokenut KHT-tilintarkastaja. Näin varmistamme sen, että jokainen tilintarkastus kohdistuu riskilähtöisesti juuri kyseisen tarkastuskohteen erityispiirteet huomioiden olennaisiin asioihin. Olemme itsekin yrittäjiä, joten tunnemme ja tiedämme yrittäjien arjen monet haasteet. Neuvomme ja autamme havaintojemme pohjalta yrittäjää liiketoimintaan ja taloudelliseen raportointiin liittyvissä kysymyksissä. Meillä tarkastuskohde ei maksa turhista työtunneista.