Meistä

Ville Vasama

Ville on AudiaJuriksen perustajaosakas. Ville on KHT-tilintarkastaja ja kauppatieteiden maisteri. Villellä on pitkä työkokemus tilintarkastusyhteisöissä asiantuntija- ja johtotehtävistä. Ville on erikoistunut insolvenssioikeudellisiin erityistarkastuksiin. Hän on suorittanut asiakasvastuullisena tilintarkastajana yli sata konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyihin liittyvää erityistarkastusta tai muuta vastaavaa tarkastusluonteista toimeksiantoa. Näihin toimeksiantoihin on lukeutunut useita viime vuosien suurimpia konkursseja, kuten mm. Talvivaara Sotkamo Oy, Anttila Oy, Seppälä Oy ja Relacom Finland Oy.

Ville on tilintarkastajan uransa lisäksi toiminut asiantuntija- ja johtotehtävissä yrityksissä, muun muassa kirjanpitopäällikkönä pörssiyhtiössä sekä talousjohtajana keskisuuressa yhtiössä. Vuositilintarkastuksia Ville on tehnyt tarkastusryhmän jäsenenä tai tarkastusvastuullisena managerina aivan pienemmistä yhteisöistä ja säätiöistä aina suurimpiin pörssiyhtiöihin. Ville on toiminut kouluttajana ja luennoitsijana koulutustilaisuuksissa ja koulutuskiertueilla sekä kirjoittanut artikkeleita asiantuntijajulkaisuihin. Ville on toiminut oikeudessa todistajana niin siviiliasioissa, esimerkiksi takaisinsaantiasioissa, kuin myös rikosasioissa syyttäjän nimeämänä todistajana ja asiantuntijana.